We Take Security Personally™

CensorNet MFA

Stay safe. Not Restricted.

CensorNet MFA

CensorNet MFA (voorheen SMS PASSCODE) is een nieuwe generatie van intelligente en gebruiksvriendelijke authenticatiemethodes die een betere beveiliging op afstand mogelijk maakt. CensorNet MFA werkt met een realtime en sessiespecifieke beveiliging die contextuele informatie gebruikt om de gebruiker die inlogt op een bedrijfssysteem te valideren.


Censornet MFA Multi-factor Authenticatie - voorheen smspasscodeCONTEXTUELE INTELLIGENTIE

Authenticatie met slechts een gebruikersnaam en wachtwoord zijn tegenwoordig onvoldoende om de identiteit van uw gebruikers te verifiëren. Traditionele hard- en softwaretokens bieden onvoldoende bescherming tegen moderne bedreigingen, of de gekozen oplossingen zijn omslachtig en niet gebruikersvriendelijk.

CensorNet MFA lost die problemen op met een realtime en context-afhankelijke multifactor-authenticatie met een plug-and-playinstallatie: kies het gewenste verzendmechanisme en het systeem is klaar voor gebruik. CensorNet MFA kijkt bij elke individuele aanmelding naar verschillende factoren zoals de locatie van waaruit men inlogt, het IP-adres, het systeem waartoe men toegang wil krijgen, tijdstip van aanmelding, gedragspatronen, in welke AD-groep een gebruiker zit, enzovoort. Al deze factoren creëren een context die het vertrouwensniveau van elke aanmelding helpt bepalen en vervolgens wordt beslist of de gebruiker toegang krijgt of niet.

Na verificatie kiest CensorNet MFA real-time de meeste geschikte manier van authenticeren via een SMS, een app, een e-mail of per telefoon en krijgt de gebruiker toegang met een realtime- en sessiespecifieke OTP (One-Time-Password e of eenmalig wachtwoord).Simpel, doeltreffend en veilig!


PROBLEEMLOOS = ZORGELOOS

De belangrijkste technische en economische voordelen van CensorNet MFA zijn:

  • Geen authenticatie- of managementserver nodig, omdat de oplossing rechtstreeks gebruikmaakt van bestaande velden in Active Directory.
  • Zeer hoog gebruiksgemak dankzij gepatenteerde MemoPasscodes: nooit meer een OTP zoals “!g#f@95X”, maar makkelijk te onthouden OTP’s zoals “jurfin” en “bigwin”.
  • Meldingen komen binnen via een flash-sms die over alle openstaande schermen wordt geopend en niet automatisch wordt opgeslagen op een mobiele telefoon. De gebruiker ziet dus altijd direct het bericht verschijnen. Flash-sms wordt ondersteund door zowel Android, iOS als Windows Phone.
  • Automatische failover tussen alle beschikbare authenticatiemethoden.
  • Geen cliënt-installatie nodig op toestellen van gebruikers.
  • Met Secure Device Provisioning ook multifactor-authenticatie voor Microsoft Exchange op ActiveSync devices mogelijk.
  • Optioneel met de Password Reset Module kunnen gebruikers hun eigen AD-wachtwoord op een veilige en gebruiksvriendelijke manier (clientless) resetten.

“Secure Cyber Communications heeft vier WatchGuard Next Generation Firewalls als twee Clusters geleverd om de gegevensstromen te beveiligen en bedreigingen inzichtelijk te krijgen.”

- Project: Energieleverancier met meer dan 400.000 klanten