ALGEMENE VOORWAARDEN SECURE CYBER COMMUNICATIONS BV

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Secure Cyber Communications B.V. (SCC) van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door SCC. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de Algemene Voorwaarden SCC ontvangen te hebben en met de Algemene Voorwaarden SCC akkoord te gaan.

Indien u deze voorwaarden niet kunt laden en/of kunt inzien, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u dan geheel kosteloos een exemplaar per e-mail doen toekomen.


Scroll To Top