banner VITAL DATA SECURITY SYSTEMS

VITAL DATA SECURITY SYSTEMS

Hoe veilig zijn uw bedrijfsgegevens?

Ieder bedrijf bestaat uit dezelfde onderdelen: mensen, middelen en informatie. Bedrijfsinformatie vertegenwoordigt het grootste deel van de waarde van een bedrijf en is van cruciaal belang.

Het correcte gebruik van bedrijfsgegevens is dus een bedrijfskritische factor, maar laat zich minder makkelijk volgen en controleren. Er zijn veel beveiligingsoplossingen beschikbaar die uw cruciale en vertrouwelijke bedrijfsgegevens beschermen. Is dat wel genoeg? U moet namelijk te allen tijde erop kunnen vertrouwen dat er op een juiste en legale wijze met uw kostbare gegevens wordt omgegaan.

Vitale bedrijfsgegevens
Om volledig inzicht te krijgen in het gebruik van uw bedrijfsgegevens is meer nodig dan alleen gegevensbeveiliging. Met een gedetailleerd inzicht krijgt u duidelijkheid over de toegang tot en het gebruik van uw bedrijfsgegevens, ongeacht de persoon, locatie, functie of positie. Wie opent welk bestand op welke locatie, of wie drukt op welke printer een verslag af, of hoe worden bepaalde gegevens naar een relatie buiten het bedrijf gestuurd?

Systeembeheerder
Een systeembeheerder of iedere andere gebruiker met veel, zo niet alle, beheerrechten binnen een netwerkomgeving vormt een kwetsbaarheid binnen de gegevensbeveiliging. Hoe weet u zeker dat zij zich geen toegang verschaffen tot uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens?

Wat is verdacht
Vital Data Security Systems (VDSS) is de enige oplossing op het gebied van gegevensbeveiliging die alle activiteiten met betrekking tot uw bedrijfsgegevens continue controleert en registreert. Het gaat dan om activiteiten door alle gebruikers, op alle locaties en vanaf ieder systeem. Kortom, alles en altijd. Door de verkregen informatie te analyseren wordt ongeautoriseerd en afwijkend gedrag direct gesignaleerd en gerapporteerd - desnoods direct via SMS of e-mail - zodat u direct actie kunt ondernemen.

Gedetailleerde rapportages bieden volledig inzicht in het gebruik van uw bedrijfsgegevens. Alleen speciaal daartoe aangewezen personen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld beveiligingsexperts of de directie, kunnen deze rapportages inzien.Ook weten wat er echt met uw bedrijfsgegevens gebeurt? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over gegevensbescherming.

 

   
Ontvang meer informatie

Ontvang een offerte

Scroll To Top