banner SECWATCH Ethical Hacking and Penetration Testing

SECWATCH

Secwatch begeleidt organisaties bij het inrichten en/of perfectioneren van hun informatiebeveiliging.

Het bedrijf is gedurende de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een alom gerespecteerde naam als het gaat om allesomvattende ICT-beveiliging. Vele organisaties uit verschillende marksegmenten, lokale overheden, multinationals en non-profit organisaties, kozen voor de beveiligingsexpertise van Secwatch bij het bepalen van hun beveiligingsbeleid en voor het inzichtelijk maken van hun bedrijfsrisico’s en kwetsbaarheden. Door middel van een innovatieve en integrale aanpak zoekt Secwatch naar de beste oplossingen om uw bedrijfsgegevens optimaal te beveiligen tegen aanvallen, zowel van buitenaf als van binnenuit.

INTEGRALE BENADERING VAN NETWERKBEVEILIGING
Bij Secwatch wordt niet gekeken vanuit één discipline. Secwatch levert audit- en adviesdiensten waarbij organisaties worden ondersteund bij het maken van een complete infrastructuur voor netwerkbeveiliging en informatiebeveiligingsbeleid. U kunt terecht voor het complete scala van organisatieadvies, planning, risico-inventarisaties, implementatietoetsing en ondersteuning bij productadvies/productkeuze tot aan nazorg in de vorm van regelmatige checkups en beleid. 

SECURITY AUDIT
Een Security Audit is een uitgebreid en formeel overzicht van beveiligingssystemen en processen van een organisatie. Bij de audit vindt een diepgaande toetsing plaats van niet alleen fysieke kenmerken (netwerken, firewalls, hardware, etc.) maar ook andere gebieden zoals het beleid en de standaard operationele procedures. Er worden verscheidene aspecten van de netwerkinfrasctructuur grondig onderzocht op veiligheid waarbij inzicht wordt verkregen in de mate waarin bepaalde bedrijfsgegevens een risico lopen gecompromitteerd te raken.Door middel van assessments van de kwetsbaarheid en beveiligingsabonnementen ondersteunt Secwatch uw organisatie bij het ontwikkelen van een gedegen beveiligingsbeleid waarbij beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie centraal staat.

VULNERABILITY MANAGEMENT
Vulnearability management  of kwetsbaarheidsbeheer is het waarborgen van een permanente beveiliging door het systematisch opsporen en elimineren van kwetsbaarheden in een netwerk. Secwatch voert  interne en externe vulnerability assessments uit waarbij de huidige situatie van de netwerkinfrastructuur grondig wordt onderzocht op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Met behulp van penetratietesten wordt specifiek getracht de geïdentificeerde risico's te misbruiken om zodoende meer inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de bedrijfssystemen. De resultaten van de audits en onderzoeken worden neergelegd in een uitgebreide rapportage met concrete aanbevelingen ter verbetering of oplossing van de situatie.

Voor meer informatie kunt u tevens de website van SECWATCH bezoeken op https://secwatch.nl/.


Wilt u meer informatie over netwerkbeveilging, security audits of vulnerability management? Neem dan contact met ons op en wij laten zien wat de mogelijkheden zijn, welke beveiligingsabonnementen wij aanbieden en welke opties er zijn voor interne of externe audits.

 

   
Ontvang meer informatie

Ontvang een offerte

Scroll To Top